UP TALKS | Wika at Kultura | Felicisimo Galletes, Jr.

UP TALKS
Wika at Kultura
Felicisimo Galletes, Jr.

Felicisimo G. Galletes Jr. ay isang Instruktor sa Filipino sa Departamento ng mga Wika, Literatura, at Sining ng Kolehiyo ng Sining at Komunikasyon, UP Baguio. Kasalukuyan niyang tinatapos ang kanyang gradwadong kursong MA Filipino sa UP Diliman.

Nagtapos siya ng BSE Filipino sa Philippine Normal University nang may karangalang Cum Laude. Naging ko-awtor na siya ng isang serye ng teksbuk ng Filipino para sa Junior at Senior High School. Naging tagapanayam at tagapagsanay din siya ng mga guro sa pagtuturo ng gramar ng Filipino sa isang dibisyon ng Departamento ng Edukasyon. Karamihan sa kaniyang pananaliksik ay nakatuon sa pagtuturo ng gramar at pagkatuto ng wikang Filipino. Miyembro siya ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino at ng Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino (PSLLF), Ink.

UP TALKS

EVERYDAY AT 4 PM
only on http://www.TVUP.ph/

TVUP | University of the Philippines’ Internet TV Network

TVUP (TVUP.ph) is an Internet television (webcast) network operated by the University of the Philippines which delivers free content for information and educational purposes. It will participate in generating open educational resources (OERs) to be made public by producing its own materials and collecting other content from existing sources.

TVUP is a testament to the University of the Philippines’ character as the national university — a teaching, research, public service, and global/regional university — shared freely with all state universities and colleges, private and public higher training institutions, other training institutions, and the general public.

Website | http://www.TVUP.ph/
YouTube | http://www.youtube.com/TVUPph
Facebook | http://www.facebook.com/TVUP.ph
Twitter | http://www.twitter.com/TVUPph

   
About The Author
- TVUP is an Internet television (webcast) network operated by the University of the Philippines which delivers free content for information and educational purposes.