UPD Graduation 2020: Ika-109 Pangkalahatang Pagtatapos ng UP Diliman

Tunghayan ang Ika-109 na Pangkalahatang Pagtatapos ng UP Diliman, ang kauna-unahang birtuwal na pagtatapos. Mabuhay ang mga bagong Isko at Iska! 🌻🌻🌻

   
About The Author
- TVUP is an Internet television (webcast) network operated by the University of the Philippines which delivers free content for information and educational purposes.