Lakad Gunita sa Pamantasang Hinirang: First Quarter Storm and Diliman Commune

Lakad Gunita sa Pamantasang Hinirang: First Quarter Storm and Diliman Commune

Ang Lakad Gunita sa Pamantasang Hinirang (First Quarter Storm and Diliman Commune) ay isang dokumentaryo na naglalayong sariwain ang aktibismo at ang mga pangyayaring naganap sa loob ng kampus ng UP Diliman sa panahon ng dating pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos, bago ang kaniyang pagdedeklara ng Batas Militar noong 1972.

Tampok rito ang mga kwento ng mga estudyante ng UP at ang pito sa pinakamahahalagang gusali at lugar sa UP Diliman noong panahon ng diktadura. Ang mga gusaling ito ay nagsilbing saksi sa mga naganap na malawakang protesta ng mga mag-aaral, guro, at kawani ng Unibersidad mula Enero hanggang Marso 1970 na mas kilala bilang First Quarter Storm o Sigwa ng Unang Kwarto at ang pagkakatatag ng Diliman Commune noong Pebrero 1971.

Copyright video: “Batas Militar” (1997) of Foundation for Worldwide People Power (FWWPP). All Rights Reserved.
[ https://youtu.be/be3wLiPUN9A ]

Music:
Awit ng Pag-asa
Awit ng Pag-asa – Orchestral version by Karl Ramirez
Ang Masa – Armas
Battle Lines – Purple Planet Music [ https://www.purple-planet.com ]
confrontation – Purple Planet Music [ https://www.purple-planet.com ]
Dakilang Pakikibaka – Tambisan Sa Sining
Emotional Epic Trailer – Purple Planet Music [https://www.purple-planet.com ]
Gumising Ka, Kabataan – Awit ng Rebolusyong Pilipino
Mag-aral – Musikang Bayan
Martsa ng Pagkakaisa – Pilipinas
Sulong Mga Kasama – Armas-TK
Tatsulok – Buklod [ https://www.youtube.com/watch?v=1flUp… ]
Tumindig ka – Buklod [ https://www.youtube.com/watch?v=6rebH… ]

   
About The Author
- TVUP is an Internet television (webcast) network operated by the University of the Philippines which delivers free content for information and educational purposes.