sakahan hanggang pinggan part 5b examining malnutrition in the philippines