sakahan hanggang pinggan part 5a examining malnutrition in the philippines